Resistor Kits


1206 1% Chip Resistors Assortment Kit 0Ω - 2MΩ 40 values*20

  0

8.83 Unit(s) 8.83 USD

0805 5% Chip Resistors Assortment Kit 620Ω --12KΩ 25Values*20

  0

2.07 Unit(s) 2.07 USD

0805 5% Chip Resistors Assortment Kit 43Ω --560Ω 25Values*20

  0

2.07 Unit(s) 2.07 USD

0805 5% Chip Resistors Assortment Kit 240KΩ --5.1MΩ 21Values*20

  0

1.92 Unit(s) 1.92 USD

0805 5% Chip Resistors Assortment Kit 15KΩ --220KΩ 25Values*20

  0

2.07 Unit(s) 2.07 USD

0805 5% Chip Resistors Assortment Kit 0Ω --39Ω 25Values*20

  0

2.07 Unit(s) 2.07 USD

0805 1% Chip Resistors Assortment Kit 3KΩ --4.7MΩ 50 Values*20

  0

4.96 Unit(s) 4.96 USD

0805 1% Chip Resistors Assortment Kit 1Ω --2.7KΩ 50 Values*20

  0

6.74 Unit(s) 6.74 USD

0603 5% Chip Resistors Assortment Kit 620Ω --12KΩ 25 Values*20

  0

1.77 Unit(s) 1.77 USD

0603 5% Chip Resistors Assortment Kit 43Ω --560Ω 25 Values*20

  0

1.77 Unit(s) 1.77 USD

0603 5% Chip Resistors Assortment Kit 240KΩ --5.1MKΩ 21 Values*20

  0

1.62 Unit(s) 1.62 USD

0603 5% Chip Resistors Assortment Kit 15KΩ --220KΩ 25 Values*20

  0

1.77 Unit(s) 1.77 USD

0603 5% Chip Resistors Assortment Kit 0Ω - 39Ω 25 Values*20

  0

1.77 Unit(s) 1.77 USD

1206 5% Chip Resistors Assortment Kit 15KΩ - 220KΩ 25 values*20

  0

4.70 Unit(s) 4.7 USD

1206 5% Chip Resistors Assortment Kit 240KΩ - 5.1MΩ 21 values*20

  0

4.52 Unit(s) 4.52 USD

1206 5% Chip Resistors Assortment Kit 43Ω - 560Ω 25 values*20

  0

4.70 Unit(s) 4.7 USD

1206 5% Chip Resistors Assortment Kit 620Ω - 12KΩ 25 values*20

  0

4.70 Unit(s) 4.7 USD

1/4W 1% Metal Film Resistor Kit 1Ω -- 1MΩ 25 Values*50

  0

4.96 Unit(s) 4.96 USD